I'm going to be Children Phycologist!

Sabak Bernam, Selangor, Malaysia

Thursday, July 19, 2012

Teori Psikoanalisa Freud

Teori psikoanalisa telah dipelopori oleh Sigmund Freud yang membentuk teorinya daripada pemerhatian beliau terhadap pesakit-pesakit mental. Teori ini mementingkan pengalaman awal kanak-kanak dan motivasi-motivasi tidak sedar dalam mempengaruhi tingkah laku.

       Freud membuat andaian bahawa antara penentu tingkah laku dan personaliti manusia adalah desakan-desakan tidak sedar dalam diri manusia itu sendiri. Desakan-desakan ini juga dikenali sebagai tenaga-tenaga psikodinamik.

Sigmund Freud

       Teorinya berasaskan sejarah hidup pesakit, maklumat-maklumat yang diperoleh dengan cara hipnosis, perkaitan bebas dan analisis mimpi, kaedah-kaedah yang menilai motivasi tidak sedar dan apa yang Freud lihat sebagai konflik antara motif motif biologi dan peraturan-peraturan masyarakat. Menurut Freud lagi, seorang kanak-kanak itu lahir dengan naluri asas yang bertindak secara tidak sedar. Naluri yang bersifat tidak rasional ini mahukan kepuasan secara serta-merta. Oleh sebab itu, bagi Freud, perkembangan manusia sebahagiannya bergantung kepada perubahan desakan naluri-naluri tersebut kepada tingkah laku rasional yang diterima oleh masyarakat. 


No comments: